Landing page – Gør Læring Levende

Få mere information, inspiration og viden om teaterrefusion og mulighederne for at få professionelt teater på besøg på skolen eller på gymnasiet ved at kontakte

Rikke Giselsson
Konsulent på Teatercentrum for formidling og projekt teaterrefusion
tlf: 31 43 36 61 / mail: rg@teatercentrum.dk