Formidlingsordningen

Formidlingsordningen er en ordning, der giver teatre/producenter, samt arrangører af scenekunst tilskud til nedbringelse af billetpriserne. De forestillinger, der kan opnå tilskud, skal være godkendte af Statens Kunstfond.

Ansøgning om tilskud kan ske individuelt, eller via fællesansøgning gennem f.eks. Scenit eller Danmarks Teaterforeninger. En del af tilskuddet (op til 8%) kan bruges til markedsføring af forestillingen.

Optagelse af forestillinger i formidlingsordningen ansøges gennem Statens Kunstfonds støtteportal:

Mere information og kontakt

Teatercentrum / info@teatercentrum.dk / +45 3530 4400