Projekt- og driftstilskud

Teatre/producenter kan søge om projekt- og driftstilskud hos Statens Kunstfond.

Læs mere om støttemuligheder på Statens Kunstfonds hjemmeside

Mere information og kontakt

Henrik Køhler / hk@teatercentrum.dk / +45 4075 6900