Mission, vision og bestyrelse

Teatercentrum er Danmarks officielle kompetencecenter for udbredelse og formidling af scenekunst for børn og unge. Vi er en selvejende institution under Kulturministeriet.

Mission

Teatercentrum arbejder aktivt for udvikling og opbygning af strukturer, der sikrer udbredelsen af scenekunst for børn og unge. Det sker gennem:

 • Tilrettelæggelse og afholdelse af workshops og seminarer for bl.a. formidlere, teaterfolk og børn og unge.
 • Inddragende formidlingstiltag.
 • Udvikling af metoder til at arbejde med scenekunst før og efter en forestilling.
 • Etablering af netværk.
 • Den årlige KLAP – teaterfestival for små og store.
 • Etablering af rammer for vidensdeling og erfaringsudveksling i netværk af f.eks. teaterfolk/formidlere/børn/unge.
 • Forankring af scenekunst i kommunerne.
 • Internationalt samarbejde.
 • Formidling af viden og information om scenekunst for børn og unge.

Teatercentrum tilbyder desuden:

 • Rådgivning af ministerium og kommuner og enkeltpersoner i sager, der vedrører scenekunst for børn og unge – bl.a. refusionsordningen.
 • Vejledning af købere, som har brug for hjælp til at vælge den forestilling, der passer i størrelse, genre eller emne til det, de søger.
 • Assistance og oplysninger om scenekunst for børn og unge generelt.

Vision

 • Teatercentrum arbejder for, at børn og unge møder kunst – scenekunst i særdeleshed.
 • Teatercentrum vil stå i centrum for aktivitet og udvikling omkring scenekunst for børn og unge.
 • Teatercentrum vil være en aktiv og ledende partner for alle aktører på området.

Værdiggrundlag

Vi tror på…

 • Mangfoldighed: Vi anerkender, at kvalitet opleves forskelligt. Du er ekspert på din oplevelse. Vores opgave er at stille muligheder til rådighed for dig. Jo mere forskelligt du oplever, jo mere skærper du din evne til at vurdere oplevelsen og får desuden mulighed for at møde det, du ikke vidste, du ville få noget ud af.
 • Kulturel kommunikation: Fordi kulturel kommunikation bygger på en antagelse om, at alle parter i kommunikationen tilfører ressourcer, og at nye former for viden og oplevelse opstår i mødet med hinanden.
 • Mødet: Mødet er udgangspunkt for udvikling. Det er vigtigt at sikre mødet mellem børn og unge og scenekunsten, fordi et sådant møde rummer et stort potentiale for såvel personlig som kunstnerisk udvikling og refleksion.
 • Brugerinddragelse: Fordi vi tror på, at brugerinddragelse bidrager til en kvalitativ udvikling af nye formidlingsstrukturer, et større kendskab og forståelse hos alle aktører, større ejerskabsfølelse, engagement, lyst til mere og et stærkere fundament for forankring.
 • Kulturelt demokrati: Mulighed for at møde kunst i øjenhøjde uanset alder, social-, geografisk-, økonomisk- og etnisk baggrund. F.eks. at lade børn og unge møde scenekunst på deres egne såvel som kunstens præmisser.

Vi løser vores opgaver gennem…

 • Engagement. Vi tror på værdien af at gøre en forskel og betydningen af at give børn og unge kunstneriske oplevelser. Vores arbejde drives af entusiasme for området.
 • Anerkendelse. Alle opgaver, små som store, har betydning for resultatet. Ligesom vi tror på at møde væres samarbejdspartnere med anerkendelse.
 • Samarbejde. Opgaver løses bedst i samarbejde og dialog med vores partnere. Vi skaber tillid og respekt hos vores partnere ved at udvise tillid og respekt. På samme måde som vi skaber et respektfuldt og tillidsfuldt samarbejdsmiljø blandt os selv.
 • Solidaritet. Vi er solidariske med børn og unge, og vi er sat i verden for i respekt for dem at synliggøre og forbedre deres mulighed for at opleve kunst – scenekunst i særdeleshed.

Bestyrelse

Teatercentrums bestyrelse består for tiden af følgende medlemmer:

 • Betina Grove (forperson) – Skuespiller og dramatiker (udpeget af Dansk Teater)
 • Peter Mark Lundberg (næstforperson) – Direktør, Dansk Teater (udpeget af Dansk Teater)
 • Per Kensø – Centerchef for Skoler, Institutioner og Kultur i Ballerup Kommune (udpeget af KL – Kommunernes Landsforening)
 • Inge Risom – Formand for Teater og Musik Odsherred (udpeget af Danmarks Teaterforeninger)
 • Dina Vester Feilberg – Kunstchef i Bikubenfonden (udpeget af Kulturministeren)

Bestyrelsen sidder i perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024.