Scenekunst og Undervisning

Teatercentrum tilbyder en række dialogværktøjer, der kan anvendes ifm. scenekunstneriske besøg.

Læs mere om de enkelte materialer herunder – de fleste kan downloades gratis.

TEATEROPLEVELSER – AT SKABE SAMTALERUM MED BØRN & UNGE

For 0.-4. klasse og 5.-10. klasse. Varighed ca. 60 min. (efter kunstoplevelsen).

Konkrete øvelser, der giver børn og unge mulighed for at sætte ord og billeder på deres teateroplevelser. Gennem en anerkendende tilgang sættes børnenes egne oplevelser i centrum. Ved at stille spørgsmål, vi ikke kender svaret på i forvejen, skabes der rum til at gå på opdagelse i hinandens erfaringer. Det åbner for en kompleks forståelse af teateroplevelsen og for, at det enkelte barn får mulighed for at reflektere over sig selv i mødet med verden.

Der er lavet to workshop-forløb; ét for 0.- 4. klasse og ét for 5. -10. klasse. Begge forløb er beskrevet i folderen. Materialet er gratis og kan hentes her:

Brochure om Teateroplevelser
Edderkoppediagram

Arbejdsark


FORVENTNINGS- OG OPLEVELSESKORT

For indskoling, mellemtrin og udskoling. Fleksibel varighed (10-60 min før og efter kunstoplevelsen). Bruges til at skabe dialog om kunstneriske oplevelser i skolen.

Kortene kan bruges i forbindelse med teater, dans, musik, på tværs af fag, klassetrin og form – dvs. hvad enten der er tale om enkeltstående kunstoplevelser eller længerevarende forløb. Det er et lettilgængeligt format, der samtidig skaber mulighed for at komme mere i dybden med – og opnå en større faglig forståelse for – den enkelte kunstneriske oplevelse.

Materialet inkluderer også ’blanke’ kort, hvor det er muligt at videreudvikle det eksisterende format. Forventnings- og oplevelseskortene kan enten printes ud eller bruges direkte på smartboardet. Materialet er gratis og kan hentes her:

GUIDE til Forventnings- og oplevelseskort
FORVENTNINGSKORT – 1 stk. pr. side (indskoling)
FORVENTNINGSKORT – 4 stk. pr. side (mellemtrin/udskoling)
OPLEVELSESKORT – 1 stk. pr. side (indskoling)
OPLEVELSESKORT – 4 stk. pr. side (mellemtrin og udskoling)
SPØRGEGUIDE


AT TALE OM TEATER

For mellemtrin og udskoling. At tale om teater (Talking about Theatre) er udviklet af Matthew Reason, Professor of Theatre and Performance, York St John University. Teatercentrum har igennem en årrække har arbejdet sammen med Matthew Reason omkring workshops, seminarer og udvikling af undervisningsmateriale.

Metoden består af en serie hæfter med forskellige tilgange til en forestilling, hvor man vælger f.eks. at undersøge lyden/musikken, scenografien eller kaster sig ud i den lidt mere eksperimentale model – og på denne måde skærper teateroplevelsen og får sat ord, lyde eller tegninger på…
I hæfterne er der en række spørgsmål, der besvares enten individuelt eller i gruppe efter teateroplevelsen.

Materialet er gratis og findes online både i en dansk og engelsk udgave på www.talekunst.dk

Se video om Talking about Theatre (13 minutter på engelsk)


HACK THE THEATRE

For mellemtrin og udskoling. Forudsætter et kursusbesøg (eller overlevering fra kursusholder) samt en teaterforestilling og en aftale med teatret bag forestillingen.

En metode der skaber dialog mellem unge og teatret. Hack the Theatre er en laboratorieundersøgelse af, hvordan man kan hacke teatret. Et hack kan i denne sammenhæng defineres som en kommentar eller en lille forstyrrelse: Når unge hacker teater, bruger de teaterkritik som metode til at finde nye måder at kommentere teaterforestillingen på. Formålet med konceptet er at åbne nye muligheder for dialog mellem de unge og teatrene, og undersøge hvordan de unge engagerer sig i teateroplevelser.

Forskellen på et hack og en anmeldelse er: at anmeldelse er en kommentar, der sendes ud, så andre kan læse om hvad vi har oplevet, hvorimod et hack er en kommentar, der sendes tilbage til teatret for at starte en dialog mellem de unge og de professionelle teaterfolk. For mere information, kontakt Teatercentrum.

Se video fra Hack the Theatre workshop (7 minutter på dansk)


AT LYTTE MED BØRN

Om hvordan børn bliver til publikum. En metodebog med 6 forskellige konkrete øvelser.

At lytte MED børn – et manifest og en metodebog til dig, der arbejder med børn tilbyder 6 øvelser, der trin for trin inviterer ind i en legebaseret metode til at undersøge hvordan børn oplever kroppen i rummet, men også viser vejen for en ny måde at være voksen på sammen med børn. Øvelserne bruges bedst i forbindelse med en teateroplevelse, men kan også bruges uden og enkeltvis samt som inspiration til udvikling af andre øvelser. Metodebogen er skabt på baggrund af den Ph.d, som Pernille Welent Sørensen har skrevet om børns publikumstilblivelse.

Metodebogen kan hentes gratis her